Jacques Perk


MATHILDE -- EEN SONNETTENKRANS IN VIER BOEKEN
Aan de sonnetten (I)
Sanctissima virgo (II)
Aan Mathilde (III)
Erato (IV)
Eerste aanblik (V)
Gebenedijde stonde (VI)
Liefde (VII)
Ik min uw minnaar (VIII)
Besluit (IX)
Bekentenis (X)
Smeekbede (XI)
Die lach (XII)
Zij komt (XIII)
Morgenrit (XIV)
Harmonie (XV)
Een handkus (XVI)
De schietbeek (XVII)
Madonna (XVIII)
Aanzoek (XIX)
Belijdenis (XX)
Ochtendbede (XXI)
Onthulling (XXII)
Zij sluimert (XXIII)
Avondzang (XXIV)
De bergstroom (XXV)
O, noodlot! (XXVI)
Voorgevoel (XXVII)
Scheiding (XXVIII)
Dorre bloemen (XXIX)
De maan verrijst (XXX)
Ommekeer (XXXI)
Mijmering (XXXII)
Uchtendgroet (XXXIII)
Gescheiden (XXXIV)
Mist (XXXV)
Intrede (XXXVI)
Nedervaart (XXXVII)
Dropsteen (XXXVIII)
Fakkelglans (XXXIX)
De grotstroom (XL)
De holle berg (XLI)
Het rijk der tranen (XLII)
Dag (XLIII)
O, zomer! (XLIV)
De waterval der beek (XLV)
Een adder (XLVI)
Verlangen (XLVII)
Machtige aandrift (XLVIII)
Was dat een lied? (XLIX)
Mijn hart (L)
Kupris in 't woud (LI)
De roos (LII)
Vrij (LIII)
Herdenking (LIV)
De afgrond (LV)
Op den top (LVI)
De kluizenaar (LVII)
De grijsaard op den berg (LVIII)
Een denker (LIX)
Opdelving (LX)
Bij 't graf (LXI)
Eenzame eik (LXII)
De adelaar (LXIII)
Vloed (LXIV)
De sluimerende in 't graan (LXV)
De akker (LXVI)
De burcht in puin (LXVII)
Het grafkruis (LXVIII)
Een luwtje (LXIX)
Het oog van 't woud (LXX)
Maneschijn (LXXI)
De bouwval (LXXII)
De bede in 't woud (LXXIII)
Dorpsvesper (LXXIV)
De mis (LXXV)
De voorzaat (LXXVI)
Kennis I (LXXVII)
Kennis II (LXXVII)
Storm (LXXIX)
Het lied des storms (LXXX)
Hemelvaart (LXXXI)
Sluimer (LXXXII)
De stroomval (LXXXIII)
Dorpsdans (LXXXIV)
Avondgroet (LXXXV)
Nacht (LXXXVI)
De scheper (LXXXVII)
Wilg en popel (LXXXVIII)
Idealen (LXXXIX)
Zegen mij (XC)
Tevredenheid (XCI)
Twee rozeblaadjes (XCII)
De forel (XCIII)
Het doode gaaike (XCIV)
Wederzien (XCV)
Rots en water (XCVI)
De dooden-akker (XCVII)
Het grootsche denkbeeld (XCVIII)
Vaarwel aan 't woud (XCIX)
Laatste aanblik (C)
Vaarwel (CI)
Kalliope (CII)
Aan Mathilde II (CIII)
Aan den lezer I (CIV)
Aan den lezer II (CV)
"Deinè Theos" (CVI)
Aan de sonnetten II (CVII)

Iris
LOSSE VERZEN
Levenswijsheid
Avond
Duif en sperwer
Een droom

Alle gedichten op deze pagina in een ZIP-bestand
Deze pagina zonder frames, afbeeldingen, etc.