Jan Prins

Het Lijnwaad

De morgen en de middag en de nacht,
al de verschijningen der etmaalronde,
liggen als in één groot verband gebonden
binnen den hemel en zijn kalme pracht.

Zoo ook heb ik aan u alleen gedacht
en heb in u alleen de rust gevonden
van waaruit wij dat vluchtige verstonden:
den morgen en den middag en den nacht.

Want alles ligt in één geheel besloten.
Niets kan zoo nietig zijn of zoo verstooten,
dat het zijn deel aan 't eeuwge zij misgund.

De wevers aan het lijnwaad van dit leven
weten zijn maat niet, maar zij weven, weven...
Leef dan zoo waar, leef dan zoo diep gij kunt.


Uit de bundel: Verschijningen Ingezonden door Piet Bron
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster