Jan Prins

Gesneeden Steenen I

Zooals de beeldsnijder gebogen
zijn liefdevolle taak voltrekt
opdat wat in hem werd gewekt
zich voor zijn oog voltooien moge,
zooals dan telkens bij zijn pogen
zich in hem elke vezel strekt,
opdat zijn schepping onbevlekt
en onbeschadigd zij voltogen,

en zooals hem de wereld rond
dat eene beeld dan schijnt verdwenen,
zooals uit alles om zich henen
hij zich in de gewijde stond
des wordens de bevrijding vond
gebracht, - zoo sneed ik deze steenen.


Uit de bundel: Verschijningen Ingezonden door Piet Bron
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster