Jan Prins

Gesneeden Steenen II

Het avonduur, dat wij besteedden
in aandacht en verheldering,
hield ons gevangen in zijn kring
van heimlijke aangelegenheden.
De nacht, in looden wolken, hing
al dreigende uit over den breeden
besloten boschrand, waar beneden
een vijver nog wat licht ontving.

Nabij den bodem, hier en daar,
was er geritsel in de struiken,
en als den schim van een gebaar
zagen wij in den schemer duiken,
alsof daar iets voor den geduchten
terugkeer van het duister vluchtte.


Uit de bundel: Verschijningen Ingezonden door Piet Bron
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster