Jan Prins

Gesneeden Steenen VII

Zooals in gothische tafreelen
om de gestalte van de Maagd,
die 't Heilig Kind in de armen draagt,
het landschap tot in onderdeelen
te zien is, met zijn onvervaagd
verschiet, waar achter spitse abeelen
de kim een glans schijnt te overspelen,
waaruit de hemel zelf ons daagt, -

zooals om de geheven handen
des schenkers men, over de landen,
als van het eeuwige doorpereld
de lucht ziet, en het schoonverlichte
gebied der stilste vergezichten, -
zoo ligt mij rondom u de wereld.


Uit de bundel: Verschijningen Ingezonden door Piet Bron
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster