Jan Prins

Gesneeden Steenen IX

Doorzichtig stond over de duinen
de zomeravond op het land
en hield, binnen zijn wijd verband
van stilte, donkere olmekruinen
en populieren, aan den rand
van diep gelegen kweekerstuinen,
als één geheel tegen het bruine,
doorschemerde verschiet in stand.

De vaart lag in het late licht
te blinken, en een oud man boomde
met langen stap zijn vaartuig voort.
Daar kwam geen kreet, geen klank, geen woord...
Daar was, in 't uur dat zich verdroomde,
een glans alleen om uw gezicht.


Uit de bundel: Verschijningen Ingezonden door Piet Bron
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster