De bundel Verschijningen is opgebouwd uit zes gedeelten. Het laatste gedeelte (1813) bevat één lang gedicht.

Het gedeelte "Gesneeden Beelden" bestaat uit tien sonnetten zonder titel. Deze zijn in de bundel genummerd met romeinse cijfers. Ook de nummering van de zes delen is met romeinse cijfers gedaan.

De uitgave die ik heb gebruikt is uit 1924, verschenen bij W. Versluys in Amsterdam. Er staat nog vermeld dat Jan Prins een pseudoniem is van C.L. Schepp.