De Kruisiging

Prosper van Langendonck

Komt mee, komt mee, daar is wat schoons te zien: Daar wordt een man gekruist op Golgotha. Multatuli

Een bende rukt ter bergkruin, de adelaren
van Romen aan de spits; - daar rond en achter
een wild getier, gejoel, gejuich: want boven wacht er
zoo'n heerlijk schouwspel! -- Voort! Als woeste baren

golft alles opwaarts. - Midden in de scharen
strompelt een doodsbleek man, en ziet: de wacht der
soldaten zweept hem voort, en ieder tracht er,
door 't volk heendringen, toch hem eens te ontwaren.

Recht aardig!  En daarbij, betraande vrouwen
omringen hem; zijn moeder ook en teeder
staart zij hem aan: - helaas! geknoopte touwen

doorstriemen 't lichaam, maar - nog eindloos wreeder
dan 't wreed gefolter! - Moeders blikken snijden
door 't stervend harte des gebenedijden.


1886

[Prosper van Langendonck pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.