Kerstlied

Prosper van Langendonck

Getoonzet door Frans Rühlmann

    De nacht was zwijgend,
    de nacht was donker
     in 't veld van Bethlehem.
    Geen stemme ruischte er
     op 't veld van Bethlehem.
Doch eensklaps trilden vreugdepsalmen
en hemelsch zongen de Englenkoren:
Daar is een Kindeken, een Kindeken geboren.

    De herders zochten
    vol blij verwachten
     den stal van Bethlehem.
    Ze aanbaden Jezus
    met diep betrachten
     ten stal van Bethlehem.
Hun hart sprong van loutre vreugde.
Heil den Messias uitverkoren!
Daar is een Kindeken, een Kindeken geboren.

    Drie wijzen kwamen
    toen hergetogen
     en zochten Bethlehem;
    helblinkend rees er
    een ster ten hoogen
     en wees hun Bethlehem.
Zij knielden daar, in stille aanbidding,
en boden ruikwerk en trezoren:
Daar is een Kindeken, een Kindeken geboren.

    Wij hooren immer
    die psalmen klinken
     om 't heilig Bethlehem.
    Wij zien nog immer
    die sterre blinken
     op 't heilig Bethlehem.
Nog heel ons ziele streeft daarhenen;
Daar is ons 't eeuwig heil beschoren:
Daar is een Kindeken, een Kindeken geboren!


1887

[Prosper van Langendonck pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.