Leier und Schwert

De tweede staat

Prosper van Langendonck

Toen Roomse legers, krijgs en volksverderven,
In 't hoofd, Germanjes woudgrens  overschrijden,
greep 't heilig choor der barden der Wodans lof gewijden
En knots en harp om 't Wallhall' te verwerven.

Geen harp alleen -  om 't bloedgeding te omzwerven
en - de andre ontvlammende, - 't gevaar te mijden:
wie 't strijdlied zong moest zelve durven strijden,
wie heldendood verhief - zelf kunnen sterven!

U eindlooze eer, die dondrend hebt gezongen,
O Koerner, en uw bliksemsstraal gezwongen
En 't gloeiend strijdlied door uw bloed bezegeld!

En hij, wien 't jonglingshart van geestdrift brandde,
Die slechts sonetten heeft ten kamp geregeld.
hij weze onsterflijk ... tot zijn eeuwge schande.


handschrift

[Uiteindelijke versie] [Eerste staat] [Prosper van Langendonck pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.