Stijgend lansheen Sinte-Goedelekerk

Prosper van Langendonck

O zwart gevaarte boven 't hoofd
 zwaar hangend in de donkre lucht,
wat heb ik in uw diepten al
 gesmacht, gebeden en verzucht!

O levend steenen wezen! Hier,
 door angst gejaagd, door hoop gestaald,
ben ik, naar 's harten wondergang,
 wild opgedraafd of kalm gedaald.

Geen enkle boezemtrilling, die -
 géén wentling mijner ziele, die
niet weerluidde in uw torenklank
 vol zoete of sombre poëzie;

en van mijn eerste groote smart
 tot aan mijn laatste zielsgeween,
't is alles in uw bouw vergroeid
 en 't spreekt mij toe uit elken steen.

Krank is nu 't lichaam, krank het hart,
 dan in onpeilbre smart verviel,
maar worstlend tegen God en lot
 jaagt stormend op de omtembre ziel!


November 1897

[Prosper van Langendonck pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.