Woluw-Dal

Prosper van Langendonck

Van alle gulden heuvelkammen kentelen
lijnen, die lenig naar elkander wentelen
  te zamen vloeiend in het dal,
als fijne ideeën, die heur draden mengelen,
uit elke geesteshoogte, en samenstrengelen
  tot één harmonische gedachtenval.

Van alle verre kruinen wellen wateren,
die speelsch in spiegelklare beken klateren,
  saamborlend in de lage kom,
als krachten, die het zwellend hart doorstroomen,
uit diepte en uiteinde aderend aangekomen,
  en alle kracht opslurpend van rondom.

De vorme lijnen af de kalme krachten.
De planten groeien, vredige gedachten,
  heur stille wording onbewust;
en over de eerstigheid van alle dingen,
die 't een naast 't andre, elkander niet doordringen,
  daalt, in geleidlijkheid, gedegen rust.


Juni 1900

[Prosper van Langendonck pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.