Muziek en poezie

Prosper van Langendonck

Laat de schelle tonen vlieten
 uit de zangerige keel
en als vooglen henenschieten
 in hun wislend klankgespeel.
Want dan reppen tong en veeren
 vrije liedren, lang versperd,
vooglen die hun kop bezeeren
 aan de traliën van mijn hert.

Laat de rijke klanken stroomen
 als een vloed in de avondpracht,
waar de zwanen drijvend droomen
 in hun kuische vederdracht,
Want dan vult een stroom van weelde
 tot den boorde 't ruim gemoed;
lokkend glijden de oude beelden
 door den purpren avondgloed.

Laat ze los, de volle akkoorden!
 't Hart slaat mede in elken klop.
Diepgedoken zielewoorden
 wekken ze uit hun doodslaap op.
Levenbrengende openbaring; -
 stemmen-, hartenharmonie; -
zang en weerzang, zoetste paring
 van muziek en poëzie!


9 Juli 1902

[Prosper van Langendonck pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.