De zwerver

Prosper van Langendonck

De heide ontrolt haar bruine vacht
  langs de eindlooze avondvlakte,
waarop een grauwe wolkenvracht
  in klamme neevlen zakte.
De raven gieren krassend rond,
  loom zwoegend door de locht,
en stuwen traag ten horizont
  haar hongerigen tocht.

Waar ligt nu 't doel?  Waarheen de gang
  al door de woeste heiden?
Geen jachtroersknal, geen klokkenklank
  kan d'ouden Zwerver leiden,
die, stijf en stram en moe van 't àl,
  zóó hopeloos alleen,
een spoor zoekt dat hem voeren zal
  ter uitkomste - of waarheen?....


5 Januari 1912

[Prosper van Langendonck pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.