Gij dichter...

Prosper van Langendonck

Gij dichter, die uw gangen gaat
 langs 't druk gewoel des levens
als u de smaad in 't aanzicht slaat
 van vriend en vijand tevens,
leg nooit den fieren vrijen kop
 en laat u nooit verlammen,
al dagen zij zoo talrijk op
 met hoonende epigrammen.

Want wie u tergend smaadt en slaat,
 omwroetend in uw wonden,
werd vaak vol valschheid en verraad
 tot in de ziel bevonden.

Veracht dat lage en gore diet
 dat stikt in machteloosheid
en, laf verschanst, den pijl verschiet
 der huichelende boosheid.

Hun lach bedriegt, hun woord bedriegt.
 Wien of zij niet bedrogen?
Hun handel en hun wandel liegt,
 hun leven is één logen,
met schijn van deugd en eerlijkheid
 en ijdlen glans omgeven,
maar door uw blik dien niets misleidt,
 het brandmerk ingedreven,
uw blik die nier en ingewand
 door grondt en, vrij geheven,
hun al de schande in 't voorhoofd brandt
 van hun inwendig leven.


[Prosper van Langendonck pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.