Van den Vos Reynaerde

In deze kamer in het Coster-huis vindt u een editie van Vanden Vos Reynaerde, dat als het hoogtepunt van de Nederlandse middeleeuwse literatuur kan worden beschouwd.

Het boek is geschreven in de dertiende eeuw door een zekere Willem, die over zich zelf in de eerste regels meldt dat hij nog iets anders gemaakt heeft, namelijk Madoc. Wie of wat Madoc is, is echter helaas niet bekend.

Het boek drijft de spot met allerlei toestanden in de middeleeuwse maatschappij, vooral met de kerk en de adel. Er zijn dan in vroeger tijden ook vaak delen uit de schooluitgaven geschrapt, die er echter de laatste twintig jaar weer in worden opgenomen. Vanzelfsprekend treft u ook hier de volledige tekst aan.

Het is de bedoeling dat in de toekomst hier een uitgebreide editie van de Reinaert komt, inclusief woordverklaringen, achtergronduitleg, illustraties en een vergelijking met de Franse brontekst. Voorlopig moeten we het maar even doen met de kale middelnederlandse tekst met enkele voetnoten in het eerste stuk. Ik heb deze hieronder op een arbitraire manier in zeven stukken verdeeld (de tekst is niet in hoofdstukken verdeeld).

Het Reinaert-motief heeft in de loop der tijden ook tal van andere dichters gestimuleerd. Een selectie van die teksten vindt u eveneens op deze pagina.