avonture
verhaal
beede
beide; zowel
begripen
aangrijpen, aantasten; voor het gerecht dagen; berispen
bevaen
bedekken
bidden
verzoeken
cinxene, tsinkene
Pinksteren
crayeren
roepen; laten omroepen
daer
waar
dicken
dikwijls
dietsch
Nederlands
dor
om
dore
dwaas
dorper
lomperd
dus
als volgt
eere
(ridder)eer
grongaerd
knorrepot; ellendeling
haghe
struikgewas
hof
hofdag
jonnen
verlenen
lover
boomblad
malsch
eigenwijs
moeten
mogen
na
volgens
of
af, van
ofte
als
onbescaven
ongemoeid
pleghen
zich aan iets gelegen laten liggen
raven
raaf
sinne
gezindheid
slachten
lijken op
soe
zij
vijte
levensbeschrijving
waenen
willen
walsch
Frans
zier
zijn (bez. vnw.)

L.Jz. Coster