Ik was niet gaan dichten als niet iemand het had gevraagd die graag op een beschaafde manier leeft.
L.Lz. Coster