Jacobus Revius (Jakob Reefsen) 1586-1658

Antwoord der Roomse burgerij

aan David Beck, op zijn klinkdicht

Ik weet wel, goede vriend, dat Rome is 't bordeel
Waar lichaam ende ziel geduriglijk hoereren,
Het lijf volgt blindelings zijn beestelijk begeren,
De ziel wordt haren beul, den antichrist, te deel,
Zij is van ketterij een hoog gebouwd kasteel,
Een schole van die kloek zijn leugenen te leren',
Een bijslaap schaamteloos van ons verdwaalde heren,
Het graf van alle deugd, van boosheid een toneel,
Van 's Keizers recht en macht bekruipster en ontjaagster,
Van Gods genaad' en gunst verkoopster en uitdraagster,
Een poel waar alle stank en vuiligheid uit vliedt,
Kortom (wat wilt ge meer?), z'is 't hoofd der deugenieten,
En mag daarom met recht het hoofd der wereld hieten,
Want hedensdaags en deugt de ganse wereld niet.


Bron: De 200 bekendste, mooiste ... sonnetten, samenstelling
Robert-Henk Zuidinga. - Amsterdam: Sijthoff, 1985.

Coster-pagina