Jacobus Revius (Jakob Reefsen) 1586-1658

Geusen-bril

Den bril dien ghy, papous, gemaect hadt voor de geusen
Maer hieltse voor u self en toond'se haer van vers
Die hebben sy u met een gauheyt wt de mers
Gelichtet, sonder eens te breken of te kneusen.
Sy setten hem nu self al lachend' op haer neusen
En sien daer veldewaerts door henen rechts en dwers,
Sy sien dat uwen buyl begint te worden schers,
Sy sien dat Spanjaerden sijn menschen en geen reusen.
Hoe claer is dese bril! ick haddet noyt gedacht
Men can daer loeren door t'Antwerpen in de gracht,
En wat u voorraet is in kelder, schuyr, of spijcker.
Dies mach den papen-knecht hem noemen soo hy wil,
Voor desen ist van jocx geweest der geusen bril,
Nu is het inder daet der geusen verre-kijcker.


Bron: Bloemlezing uit de Over-Ysselsche Sangen en Dichten vanJacobus Revius / J. Revius, W.J.C. Buitendijk, J. vanVloten. - Derde oplage. - Zutphen : W.J. Thieme & Cie,[s.a.]. - (Klassiek Letterkundig Pantheon ; 78)
Bundel: Vreugden-rey op den gheseghenden tocht des doorluchtigsten
Prince van Oranjen int lopende jaer 1632 (4)

Coster-pagina