Jacobus Revius (Jakob Reefsen) 1586-1658

Gods besluit

Gelijk, als in een kolk een steentjen valt te gronde,
het water werpt terstond een ringsken in het ronde
en van het eene komt een ander schieten uit
waarvan een ander straks en weer een ander spruit,

zoodat in korten tijd de oogen daarop dwalen:
de grootte noch 't getal niet kunnend' achterhalen -
zoo gaat het ook met mij, o groote God en Heer:
Van toen mijn tong begon te stamelen uw eer,

het eene denk ik na, het ander valt mij inne;
uw wijsheyt, uw gericht, uw waarheid, uwe minne
omringen mij te zâam in eenen oogenslag;

en wil ik van het een of 't ander doen gewag,
uw raad en uw besluit mij zoo geheel verslinden,
dat ik daarin noch grond noch oever weet te vinden.


Bron: Dichters van den ouden tijd / samenstelling G. Kalff . -
Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon, 1904.

Coster-pagina