Jacobus Revius (Jakob Reefsen) 1586-1658

Maestricht verovert

Geluckich soo ghy u geluck ten rechten kende,
Inwoners van het schoon en lustige Maestricht!
Van het Maraens gespuys bevindy u verlicht,
Dat voor veel jaren u soo wredelijcken schende.
De Heer, barmhertichlijck aensiende u ellende,
Keert tot u in genae zijn vaderlijck gesicht
En van sijn reyne leer doet glinsteren het licht
Op dat hy uwen voet tot zijne paden wende.
Ghy hebt voor den tyran en dâafgoden getreâen,
Ghy hebt ons leet gedaen, en selve veel geleâen.
Nu leerdy doort verlies het beste te verkiesen.
Gelijck, als door den storm beschadicht is een schip,
De menschen altemaet haer redden op een clip
Alwarse lijf en goet gedachten te verliesen.


Bron: Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen. (1939) N.V. De Spiegel, Amsterdam


Coster-pagina