Jacobus Revius (Jakob Reefsen) 1586-1658

Volherdinge

Noch t'brullen der ontmenschede tyrannen,
Noch swoege dorst, noch snaken na het broot,
Noch lichte vlam, noch sweert van bloede root,
Noch scherpe banck, noch ketenen gespannen,

Noch goet-verlies, noch knevelen of bannen,
Noch hoge macht, noch diepe water-noot,
Noch tijts-beloop in leven of in doot,
Noch wan-geloof der licht-vervoerde mannen,

Noch duyvels list die menigen verschrickt,
Noch werelts aes dat menigen verstrickt,
Noch dromers die de blinde werelt leyden,

Noch alles wat wy tegenwoordich sien,
Noch alles wat hiernamaels sal geschien
En can ons van de liefde Christi scheyden.


Bron: Bloemlezing uit de Over-Ysselsche Sangen en Dichten van Jacobus Revius / J. Revius, W.J.C. Buitendijk, J. van Vloten. - Derde oplage. - Zutphen : W.J. Thieme & Cie, [s.a.]. - (Klassiek Letterkundig Pantheon ; 78)
Bundel: Over-Ysselsche sangen en dichten. - Deventer, 1630/1634

Coster-pagina