Pieter Rixtel (gest. 1673)

   Het sterven valt hem swaer, die al te light hier leeft;
Soo sterft hy light, wiens deught hier swaer geleden heeft.
Dogh, op dat ons de Doodt, en ít leven light sal wesen,
Moet niemant naer de Dood verlangen, nog hem vresen.

Bron: Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen. (1939) N.V. De Spiegel, Amsterdam

E-Mail: 0vwijk02@lelystad.flnet.nl

Laatste wijziging: 08-sep-96


Coster-pagina