DUITSCH BELEG

De nacht ligt over veld en steê,
    ter wallen waken wachten,
doch zien die stille werkers niet
    die wrostelen in die grachten.

De zonne schingt op veld en steê,
    ter wallen waken wachten:
des vijands kamp ligt stil. Wat wroet
    die manschap in die grachten?

De nacht ligt over veld en steê,
    ter wallen waken wachten...
Alarm! het weêrlicht over 't veld,
    het dondert uit die grachten.

En brandend spuwen ze op de steê
    die bofte met haar machten.
Zij stort, bezwijkt. -- Dat is het werk
    dier manschap in die grachten.


Albrecht Rodenbach
(1877)


Ingezonden door Vital Debroey
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster