admirael
emir
anscijn
Aanschijn = gezicht
bark
sloep
Berberien
Berber,Moor, Saraceen
cok (mv: coken)
kok
gavelot
werpspies
ghevallen
overkomen
lagter, lachter
schande
landmayour
landmeyer
schande
maech
familielid
maghe
familielid
mansdaet
heldendaad
ors
paard
pensen
denken, vinden dat
pinen
peliaert
put
moeite
rent
rund
ru
ruig
Sarasinen
Saraceen, Moor
scicht
pijl
scier, sciere
onverhoeds
somer
lastpaard
spiet
lans
tekijn
strijdkreet
tempel
trommelvlies of tempel
tongoede
ellende, verderf
verbouden
moed vatten
vernoye
ergernis
verqueicen
verkwikken
Vrancrike
Frankrijk
vruchten
vrezen
wigant
held