Melkboerin

(1855) J. Schenkman

Hoe komt nu toch, Bregje!
Die melk weêr zo blaauw?
`Wel, Jufvrouw, wat zeg je!...
`Je brengt mij in 't naauw!
`De melk is, geloof me,
`Zoo wit nog als room,
`Maar 't komt vast door 't water
`Daar ginds uit den stroom.'


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.