Lieuwe Schipper (1808-1870)

Repos-ailleurs

Als de baren u vervaren,
   Op de onstuime zee,
Laat de hoop uw geest bedaren,
   Op een stille re;
Schoon de noodstorm u onthutst,
      Elders rust.

Pelgrim, door de dorre zanden,
   Van dees rampwoestijd!
Laat de dorst uw keel verbranden,
   Doet de togt u pijn, --
Ens wordt al uw leed gesust,
      Elders rust.

Ja, het leven is doorweven,
   Met veel smart en rouw;
Maar Gods woord is ons verbleven,
   En Gods woord is trouw;
Worde ook s levenslamp gebluscht,
      Elders rust!
Bron: Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen. (1939) N.V. De Spiegel, Amsterdam

E-Mail: 0vwijk02@lelystad.flnet.nl

Laatste wijziging: 08-sep-96


Coster-pagina