Advertentie van den Schoolmeester

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

advert.jpg
O Neêrland! stuur toch, blij te moê,
  Uw kroost naar mijn collèzie toe,
  De beste school die ooit bestond
Op ons gezellig waereldrond.
Men leert hier aan de lieve jeugd
Het Engelsch, 't cijfren en de deugd:
  Men zingt er en men leest er
En elk diner, 't is geen bedrog,
Vindt gy als t' huis, ja beter nog,
  Vooral dat van den meester:
En ieder bed, net als by ons,
Van Zwanenhair en paardedons:
Nog leert men elk zijn plichten hier
Als mensch, vooral eerst als scholier;
Terwijl mosjeu de jonkheid graag
Met zachtheid leidt en niet met slaag:
    Hy geeft dien wilden gasten,
Opdat hy hun kolijken spaar,
En 't geld in zijne beurs bewaar,
    Geen andre straf dan "vasten".


[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.