Voetnoten by: Barend de Schutter

kinderen torscht op zijn schouders
Wanneer in den ouden tijd de schuttery voorbytrok, werden jonge kinderen doorgaands door hun voorgeslacht op de schouders genomen, opdat zy beter mochten zien.
witte broek
In den ouden tijd bestond de groote tenue van een schutter des zomers voornamelijk uit een oude witte broek.
geen mensch daar sterft
In den ouden tijd werden gezonde krijgsgevangen natuurlijk zeer oud: 't geen licht dit dwaalbegrip heeft kunnen doen ontstaan.