Naar bed

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

En nu vaarwel, ik ga naar bed
Ofschoon ik niets helaas verlet
Met langer op te blijven
Ach! Wanneer zal het uurtjen slaan
Dat ik van naar bed toe gaan
U meer zal kunnen schrijven?[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.