Bericht

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

Ik heb een familiegeheim u mede te deelen:
Dat namelijk mijn vrouw bevallen is van twee filomeelen
Van kinderen, die beiden liggen te zingen in den wieg.
Als ongespeende Jenny Lindtjens, zoo ik my niet bedrieg.
 Het is reeds de tweede keer, dat my dit overkomt,
  En de buurt staat er deze reis van verstomd;
     Doch de drie vorige tweelingen
 Waren de broêrs van deze en derhalve jongelingen.
  De een ging met een cargo kachels naar Java:
En de ander verslikte zich op den Vesuvius aan gestolde lava.


[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.