Derde brief van den Schoolmeester

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

Aan .................

Londen. 17 October 1834

Laat nu de boetpsalm vrolijk door Egyptenland klinken
En Israël in de woestijn een glaasjen extra drinken

I. v. L. De commissie van Landbouw
in Gosen.
   Treurspel

briefs3.jpg
        Laat d' Elephant nu vrolijk zingen,
          En 't hupplend rendier in de wei
        Van vreugd op 't hoofd des drijvers springen
         En tooi zich 't zwijn in feestlivrei
        Knip nu van 't strijdros hobbelpaarden,
        En ducatons van de oorlogszwaarden:
         Laat de adelaar het wollig lam
        Van blijdschap met zijn vleuglen dekken,
        En,onder minzaam trekkebekken,
        De wond van 't blaetend zeeklaf lekken,
         Nu 'k tijding van mijn vriend bekwam.
        Laat bijt-wolf vredepalmen rapen
         En vlechten in der lamren huid.
        De tijger naast de leb-aal slapen
         En wurmpjes zoeken voor zijn buit;
         Laat nu te Lis de feestwijn vloeien,
         En 't baarsjen in den schotel stoeien,
          En 't rookend wildbraad onder 't mes
         Het land van A.B.C bevrijden:
         Laat heel de schepping zich verblijden
En zij ......... 's trouwe vriendschap de dichtstof voor mijn zangeres.


[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.