Vierde brief van den Schoolmeester

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

Fragment uit een brief over de hitte in maart

  Een philantroop heeft onlangs te Maastricht
  Een acoustic Hospitaal voor doven gesticht:
En wat gy van 't weër uit Holland my bericht
   Geloof ik heel licht:
  Want hier leit de Maas ook niet dicht.
   Het is zelfs benaauwd; koû vatten wordt byna een plicht.
       Van daag b.v. is het zeer warm en fraai,
   En men hoort hier veel klachten onder de kooplui in baai.
De hertog van Wellington gaat 's morgens al zwemmen als een haai.
     Nu moet ik er by zeggen, hy is byzonder taai.
  In de boomen is het reeds niets dan gekwinkeleer en gekraai,
   En in den vijver een continueel geflodder en gedraai.
Ik ken vinken, die hun nest reeds maken, o.a. een ouden papegaai,
En gisteren hoorde ik twee vogels tegen mekaêr zeggen: "ik braai."
   Doch ik moet er bijvoegen: het was niet in de natuur,
    Dat zij dit zeiden; maar in de keuken voor 't vuur.
   Hopende dat ik spoedig u hier in welstand by my vinde,
   Verblijf ik uw oprechte vriend,
                 Mijnheer en Mevrouw V. D. L.


[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.