Bronnen en verantwoording

Verantwoording

De Gedichten van de schoolmeester zijn voornamelijk overgenomen uit de editie van Krusemans's Uitgeversmaatschappij, 's Gravenhage uit 1979, die een facsimile uitgave is van de zesde druk bij de gebroeders Kraay uit 1872. Slechts een fractie van de ruim 200 illustraties van de Vries is overgenomen. De geïnteresseerde verwijzen we graag naar bovengenoemde dode boom uitgave. Enige gedichten zijn overgenomen uit Gerrit Komrij's "De Nederlandse pëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten.

Met uitzondering van De schipbreuk zijn alle gedichten overgenomen den Joachim Verhagen.

Bronnen van de gedichten van den schoolmeester, voorzover bekend

Proeve van dichterlijke vrucht
Studenten Almanak 1830
Kort begrip der Romeinsche historie
Almanak Holland 1857
De leeuw
Almanak Holland 1851
De olifant
Almanak Holland 1853
Het paard
Almanak Holland 1857
De ezel
Almanak Holland 1851
Het kalf
Almanak Holland 1859
De hond
Almanak Holland 1851
De aap
Almanak Holland 1851
De vogels
Almanak Holland 1851
De haan
Almanak Holland 1852
De nachtegaal
Almanak Holland 1854
De visch
Almanak Holland 1859
Proeve van dichtelijke waarnemingen
Studenten Almanak 1834
De morgenstond
Almanak Holland 1852
Waterteug voor den armen broeder
Souvenir-schrift 1844
Eerste Brief van den Schoolmeester
brief 31-8-1833
Derde Brief van den Schoolmeester
brief 7-11-1834
Vierde Brief van den Schoolmeester
brief 10-2-1851
Zesde Brief van den Schoolmeester
ongedateerde brief (1843); brief 16-4-1844; Souvenir-schrift 1844
De vlooi, de makelaar en de reus
Almanak Holland 1854
De mop en de kees
Almanak Holland 1854
De hond
Almanak Holland 1852
Barend de Schutter
Almanak Holland 1852
De Profundis
Almanak Holland 1853
Voorheen en Thands
Almanak Holland 1853
Uitboezeming, toen mijn oudste zuigelingen begonnen te loopen
Almanak Holland 1854
Staaltjens van Ydelheid
brief 7-12-1843
Het dak
Almanak Holland 1857
Op het ontvangen van nieuwen haring
brief 3-2-1845
Het ijs
Almanak Holland 1857
Voor- en nageslacht
brief 3-2-1845
Grafschriften
brief 25-6-1847; brief 31-7-1834; onbekend

Andere gedichten

Engelsche hoeren
brief 1834
Naar bed
brief 1835 of 1836Laurens Janszoon Coster     Nederlandse klassieke literatuur in electronische edities