Het dak

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

Het nestjen schuilt op 't dak
  En 't wiegjen schuilt er onder;
En beiden door Gods oog bewaakt,
  Is dit geen liefdrijk wonder!


[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.