Op het ontvangen van nieuwen haring

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

haring.gif
O, Haring, met uw pekelsmaakjen,
  O hartverkneutrend zeeziek snaakjen,
  Hoe dorstig, hoe gelukkig maakje
  De maag, die van uw lekkers houdt.
Gy zijt een fraai en snoeprig vischjen,
In 't keurlijk pietercelie-dischjen,
  Een malsch beet voor jong en oud.
Geef andren, spekstruif, of pastijtjens,
Of Fransche lever-lekkernijtjens,
  Geef andren haas- of hertebout,
Of wel doortruffeld zwijnepootjen,
My is uw lieflijk middelmootjen
  Het fijnst banket, en zoet uw zout.


[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.