Engelsche hoeren

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

Als somtijds de booze lusten van het vleesch je mogen kwellen
Zou ik je maar raden om je weet wel wat ik meen tot in Holland uit te stellen
Want de Engelsche hoeren zal niemand je recommanderen
Ze liggen net als bevroren monumenten in de veren
En om te maken dat een Engelsche hoervrouw onder het naayen een beetje leeft
Zou je er een ander onder moeten leggen, die den hik heeft.[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.