Het ijs

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

Het maagdlijk ijs is minder glad,
O jeugdlief, dan uw levenspad.[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.