Voetnoot by: De mop en de kees

Gravé
Deze was, in de dagen toen onze Schoolmeester nog een schoolknaap was, een akteur van het Haagsch tooneel, beroemd wegends zijn letterlijke overzettingen van Fransche en Hoogduitsche tooneelstukken.
Keesjen-lief viel in 't watertjen diep
Een oud straat-deuntjen, uit de tijd van Kaatjen Mossel.