Voetnote by: Natuurlijke historie voor de jeugd

Voetnotem
Van rijn
Een beroemde New-Founlander, voor ruim 40 jaren te Leyden zeer bekend.
Basilosaurus
Zie over de Cetacea in 't algemeen: "Brand's Megatherium,", "Owen's Zeuglodon," en vergelijk ons populair volksspel: "Jonas in de Wallevisch."
Lucius enescet, nam cetera quit moror
Dat is: Pas jy maar op de snoeken
De andern zijn niet waard, dat wy ze zoeken.