Aan de Poëzy

Fragment

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

Steel nog eens het hart my binnen,
   Lieve zucht tot rijmlary!
Dat m' uw komst een heilbô zij.
Stil mijn zorg en streel mijn zinnen,
      Lieve kunst,
    Verleen me uw gunst.

't Wil aan uw hoogheid niet gewagen;
 't Needrigst is my hoog genoeg.
Wat ook andren aan u vragen,
 Niets is zoo klein als 't geen ik vroeg.
Laat my onder bloemen spelen,
 Die in stille schaduw staan;
Doe my 't needrigst liedtjen kweelen;
 't Needrigst lied staat best my aan.
      Lieve kunst
   O schenk m' uw gunst, enz.


[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.