Voetnoot by: Kort begrip der Romeinsche historie

oasissen
Zoo veel had de Schoolmeester nog van 't Grieksch onthouden, dat hy ten minste geen oasen schreef als onze hedendaagsche poëten doen. De man zoû 't woord ook niet verstaan hebben.