Toast aan Holland

Ter eer an vijf Hollanders, die, aan mijne tafel gezeten, alle vier in dezelfde wieg en bakermat waren gewonnen en geboren.

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

Wat land is grooter ooit geweest
  Dan 't onze in 't schoon verleden,
Eer nog een helsche Keezen-geest
Oranje er had vertreden?
Eer nog een Fransche rakker kwam
Die Hollandsch hart uit Holland nam.
O! mocht ik eens Oranjes geest
  By allen zien herleven,
En iedereen, ja mensch en beest,
  Oranje hulde geven.
En mensch en beest op d' achtsten Maart
Te voet zien wand'len of te paard,
Het lieve lint aan borst of staart.


[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.