Uitboezeming

Toen mijne oudste zuigelingen begonnen te loopen

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

uitboez.gif
   O kindekens, wier lieve tred
   Het hart ons in verrukking zet,
Wanneer gy huppelt langs de vloer
En dwaalt als scheepjens zonder roer,
En, dartlend, zonder dat gy 't weet
Of wilt, op 't ouderlijke kleed
   In onschuld treedt,
     Wie weet,
  Of ge eenmaal al te met,
     O smart!
    Uw voet niet zet
    Op 't ouderhart!


[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.