baanvegerslied

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

Leg reis aan! leg reis aan!
't Leven is een gladde baan.
Bittere borrels of melk en saffraan!

- Vegertjen, bind my mijn schaatjens eens aan. -
'k Heb het voor grootere luû wel gedaan,
Leg reis aan!
Bittere borrels of melk en saffraan!

- Vegertjenlief, hoe leg ik het aan?
Vegertjen! 'k ben hier voor het eerst op de baan. -
Wil je niet zitten, dan moet je maar staan,
Net al je 't daaglijks in 't leven ziet gaan.
Leg reis aan!
Bittere borrels of melk en saffraan!
't Leven is een gladde baan,
Bitter en zoet uit een zelfde kraan.
Leg reis aan! leg reis aan![Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.