Vélociède

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

A.
Vindje d'er ook een been in om eens een blufjen te slaan
En in 't Haagsche bosch of in de Plantagie eens uit toeven te gaan
   En de voetgangers verstomd te doen staan?
B.
Daar heb ik volstrekt niets tegen: het staat my zelfs byzonder aan;
    Maar het met zijn met de trekschuit of diligence;
    Want ik hou om den dood niet van onnutte dépense.
A.
       Neen, het kost je geen cent
En 't is heel pleizierig, als je eerst de manier maar kent.
B.
Hoe meen je dat?
A.
          Ik meen een vélocipède op twee wielen.
  Je stuurt met je handschoenen en je duwt met je hielen
En je zweet als een koetspaard; want 't gaat ongemakkelijk gouw.
B.
Dat 's mooglijk; maar ik kan toch niet zeggen dat ik er veel van hou.
     En als ik toch met mijn beenen werken moet,
     Ga ik wat my betreft liever helemaal te voet.
A.
       Ja! dat's waar, "knippen is ook goed."


[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.