Voor- en nageslacht

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

Voorgeslacht

Ruige borst en breede schouders,
   Leeuwenhart en aadlaars oog:
Rijzig kroost van reuzenouders
  Vorstlijk zaad, in adel hoog:
Onvergeetbaar voorgeslacht.
voorna.jpg

Nageslacht

Bleeke kindren, kranke moeders,
  Neven met een breukband aan,
Scheele zusters, bochelbroeders,
  Vaders, die uit kuchen gaan,
Ramlend vee, met kwik bevracht,
Machtloos, mislijk nageslacht.


[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.