Nog een toost aan de vriendschap

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

Hoe zoet is 't, waar vriendschap woont,
Waar haai en haring zich vertoont
  Op amicalen voet,
De snoek de vorens respecteert
En familiair met hen verkeert
  Gelijk m' op aarde doet.
O laten wy, on onzen kring,
  Als menschen van verstand,
Dan met elkaêr en onderling
  Ons hechten in een vriendschapsband
  Tot nut van 't vaderland.


[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.