Wekkers

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

In 't onbekende Zuiën,
Waar men onder anderen van klokken en pendules niet weet,
        mitsgaders van 't beieren, kleppen en luien,
Weten de horlogemakers natuurlijk met hun belegen tijd geen raad,
 En nemen daarom dienst als wekkers ten nutte van den Staat:
En als je dan 's morgens eens heel vroeg klaar wilt zijn, gewasschen
                            en geschoren.
     Dan wekken ze je gewoonlijk 's avonds te voren.


[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.